dr hab. inż. Bartłomiej Borkowski, prof. AGH

Opiekun naukowy

fot. Aleksander Nagaj