Osiągnięcia koła

Członkowie Koła Naukowego AGH Marines napisali wiele uznanych prac, m. in. referaty z zakresu inżynierii akustycznej, ale również uzyskali czołowe miejsca za prace nt. inżynierii mechanicznej, związane z budową robotów podwodnych. Praktycznymi realizowanymi projektami były dwa roboty podwodne oraz hamownia.

W roku 2018, pierwszym roku swojej działalności, Koło odniosło pierwsze sukcesy. Podczas 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Piony Górniczego, referat “Zjawiska kawitacji i hałasu kawitacyjnego w odniesieniu do parametrów pędnika ROV” zajął III miejsce w sekcji Inżynierii Akustycznej”, natomiast “Koncepcja ramy robota typu ROV” uzyskał wyróżnienie.
W konkursie Grantów Rektorskich wniosek “Projekt sterowanego cyfrowo zespołu pędników bezzałogowego robota podwodnego” został oceniony jako drugi najlepszy ze wszystkich 110 wniosków złożonych przez Koła Naukowe AGH.
Członkowie Koła wzięli udział również w XXIII Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, na której uzyskali I miejsce w kategorii prac studenckich.
Następnie, na V Konferencji Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych STUKNUT’19, wygłaszany referat dotyczący projektu hamowni napędów podwodnych uzyskał wyróżnienie za najlepszą prezentację.
Na kolejnej, 60. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, członkowie Koła zdobyli II, III i IV miejsce w sekcji Inżynierii Mechanicznej referatami „Projekt śruby napędowej pędnika do zdalnie sterowanego robota podwodnego”, „Koncepcja modelu matematycznego zdalnie sterowanego robota podwodnego (ROV) oraz system sterowania robotem przy użyciu regulatora liniowo-kwadratowego-Gaussa” oraz „Projekt wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych”. W sekcji Inżynierii Akustycznej osiągnięto III miejsce referatem „Sprzętowa i programowa realizacja akwizycji i przetwarzania sygnałów i danych z wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych”.
Najważniejszymi projektami realizowanymi całkowicie przez nasze koło były projekty robotów podwodnych: