O organizacji

Klub naukowy, projekty, działalność

O kole naukowym

Koło Naukowe AGH Marines jest bardzo młodym kołem naukowym wnoszącym nowe oblicze robotyki na Akademię Górniczo-Hutniczą. Powstało 11 września 2018 r. z inicjatywy czwórki studentów z Inżynierii Mechatronicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki tj. Filipa Dudka, Patrycji Lisak, Tomasza Małachowskiego i Mateusza Stemplewskiego. (więcej…)

Działalność naukowa i konstrukcyjna

Koło Naukowe AGH Marines zrealizowało do tej pory szereg projektów, a następne są na bieżąco i aktywnie realizowane.

(więcej…)

Działalność popularnonaukowa i społeczna

W roku 2019 AGH Marines brało udział w różnych wydarzeniach mających na celu popularyzację licznych tematów naukowych, a także propagowanie zagadnień związanych z eksploracją głębin morskich.

(więcej…)

Sponsorzy strategiczni

Szczególnie wspierają nas:

Sponsorzy

Wspierają nas:

Osiągnięcia

Aktualności