Konferencja SEMS’19

Konferencja dotycząca zastosowania pakietu MATLAB i SimuLink w bieznesie, przemyśle i nauce.

W październiku 2019 roku Tomasz Małachowski i Krzysztof Piekorz wzięli udział, dzięki zaproszeniu od Naszego strategicznego partnera – Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o., w konferencji poświęconej wyżej wymienionej tematyce. Konferencja znacząco powiększyła zasób wiedzy i poszerzyła horyzonty w zastosowaniu pakietu oprogramowania MATAB i SimuLink w robotyce.