III miejsce 59.KSKNPG

Referat pt. “Zjawiska kawitacji i hałasu kawitacyjnego w odniesieniu do parametrów pędnika ROV” prezentowany przez Tomasza Małachowskiego i Filipa Dudka