Działalność naukowa i konstrukcyjna

Koło Naukowe AGH Marines zrealizowało do tej pory szereg projektów, a następne są na bieżąco i aktywnie realizowane.


Projekt wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych

Celem tego projektu było stworzenie uniwersalnej platformy testowej – hamowni – do badania parametrów pędników robotów podwodnych. Przy jej konstrukcji, pod uwagę wzięto między innymi możliwość powstawania kawitacji (tworzenia chmury pęcherzyków pary wodnej na powierzchni śruby napędowej) i jej wpływu na wytrzymałość systemu napędowego urządzenia, a także zanieczyszczenie hałasem środowiska podwodnego. Hamownia ta mierzy w zautomatyzowany sposób szereg wartości, które pozwalają na przebadanie konstrukcji pędnika z uwzględnieniem wielu parametrów, a następnie gromadzone dane są przesyłane i analizowane. Mierzone wartości, to między innym pobór energii, generowany ciąg, poziom i częstotliwość wibracji oraz hałasu. Rozwiązanie takie przyspiesza i automatyzuje pracę badawczą, umożliwiając natychmiastowe badania opracowanych geometrii śrub i pędników oraz pozwala na szybkie modyfikacje parametrów opisujących i sterujących pracą pędnika. Urządzenie to jest w ciągłym wykorzystaniu przy dalszych pracach Koła.

Projekt sterowanego cyfrowo zespołu napędowego bezzałogowego robota podwodnego

Projekt stanowił rozpoczęcie prac nad pierwszym robotem. Celem tego etapu prac, było stworzenie ramy testowej, na której można wypróbować różne konfiguracje rozmieszczenia pędników pojazdu. Projekt posłużył do ustalenia docelowego rozmieszczenia pędników, jak i innych parametrów geometrycznych robota.

Projekt bezzałogowego, zdalnie sterowanego robota podwodnego „Gupik” na ogólnoświatowe zawody MATE Competition 2020

Naszym celem jest stworzenie robota klasy mini-ROV – Remotely Operated underwater Vehicle. Projekt ten zostanie zaprezentowany na niezwykle prestiżowym konkursie MATE International ROV Competition 2020.
Konkursowymi zadaniami postawionymi przed robotem są:
▪ Obsługa i serwisowanie urządzeń do oczyszczania wód z plastikowych zanieczyszczeń oraz zbieranie większych odpadów;
▪ Autonomiczne przepłynięcie wzdłuż zadanej trajektorii, mapowanie i ocena stanu zdrowia rafy koralowej oraz powstrzymanie inwazji rozgwiazd „Korona cierniowa”;
▪ Pobranie próbek z dna zbiornika, wykrycie typu zanieczyszczenia oraz odłowienie pułapki z węgorzami.
By wykonać zadania o tak dużym stopniu trudności i skomplikowania, niezbędna jest odpowiednio zaawansowana konstrukcja, która będzie spełniała założone wymaganiaa. Dzięki pracom
nad poszczególnymi modułami robota w trakcie realizacji Grantu Rektorskiego 2019, Koło Naukowe AGH Marines ma niezbędną wiedzę, zaplecze teoretyczne i doświadczenie do realizacji tego ambitnego projektu.