Realizowane projekty

Koło Naukowe AGH Marines zrealizowało do tej pory szereg projektów, a kolejne są ciągle opracowywane i wykonywane. W swoim portfolio mamy hamownię i roboty podwodne typu ROV i AUV.


Projekt wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych

Celem tego projektu było stworzenie uniwersalnej platformy testowej – hamowni – do badania parametrów pędników robotów podwodnych. Przy jej konstrukcji, pod uwagę wzięto między innymi możliwość powstawania kawitacji (tworzenia chmury pęcherzyków pary wodnej na powierzchni śruby napędowej) i jej wpływu na wytrzymałość systemu napędowego urządzenia, a także zanieczyszczenie hałasem środowiska podwodnego. Hamownia ta mierzy w zautomatyzowany sposób szereg wartości, które pozwalają na przebadanie konstrukcji pędnika z uwzględnieniem wielu parametrów, a następnie gromadzone dane są przesyłane i analizowane. Mierzone wartości, to między innym pobór energii, generowany ciąg, poziom i częstotliwość wibracji oraz hałasu. Rozwiązanie takie przyspiesza i automatyzuje pracę badawczą, umożliwiając natychmiastowe badania opracowanych geometrii śrub i pędników oraz pozwala na szybkie modyfikacje parametrów opisujących i sterujących pracą pędnika. Urządzenie to jest w ciągłym wykorzystaniu przy dalszych pracach Koła.

Projekt sterowanego cyfrowo zespołu napędowego bezzałogowego robota podwodnego

Projekt stanowił rozpoczęcie prac nad pierwszym robotem. Celem tego etapu prac, było stworzenie ramy testowej, na której można wypróbować różne konfiguracje rozmieszczenia pędników pojazdu. Projekt posłużył do ustalenia docelowego rozmieszczenia pędników, jak i innych parametrów geometrycznych robota.

Projekt bezzałogowego, zdalnie sterowanego robota podwodnego „Gupik” na ogólnoświatowe zawody MATE Competition 2020

Projekt bezzałogowego, zdalnie sterowanego robota podwodnego „Gupik”

Naszym celem było stworzenie robota klasy mini-ROV – Remotely Operated underwater Vehicle.
Konkursowymi zadaniami postawionymi przed robotem były:
▪ Obsługa i serwisowanie urządzeń do oczyszczania wód z plastikowych zanieczyszczeń oraz zbieranie większych odpadów;
▪ Autonomiczne przepłynięcie wzdłuż zadanej trajektorii, mapowanie i ocena stanu zdrowia rafy koralowej oraz powstrzymanie inwazji rozgwiazd „Korona cierniowa”;
▪ Pobranie próbek z dna zbiornika, wykrycie typu zanieczyszczenia oraz odłowienie pułapki z węgorzami.

Projekt bezzałogowego, autonomicznego robota podwodnego „Haller”

Kolejnym projektem było stworzenie innego robota niż poprzednio, bo klasy AUV – Autonomous Underwater Vehicle.
Projekt ten był jeszcze bardziej wymagający, ponieważ robot, po zanurzeniu w wodzie, musiał działać całkowicie autonomicznie.