60. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego 2019

Kolejna odsłona najstarszej, organizowanej nieprzerwanie studenckiej konferencji w Polsce, uwieńczonej sukcesami Naszych członków w postaci II, dwóch III i IV miejsca.
Wygłoszonych zostało 5 referatów, 4 w sekcji Inżynierii Mechanicznej, 1 w sekcji Inżynierii Akustycznej.

Pierwszy referat, prezentowany przez Kacpra Przybylskiego, zatytułowany „Projekt śruby napędowej pędnika do zdalnie sterowanego robota podwodnego” zajął II lokatę w sekcji Inżynierii Mechanicznej.

Kolejny referat, przedstawiony przez Filipa Dudka i Tomasz Małachowskiego, “Koncepcja modelu matematycznego zdalnie sterowanego robota podwodnego (ROV) oraz system sterowania robotem przy użyciu regulatora liniowo-kwadratowego-Gaussa” uplasował się na III miejscu sekcji Inżynieria Mechaniczna.

Trzeci referat, wygłoszony przez Filipa Dudka i Patrycję Lisak – “Projekt wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych”, zajął IV lokatę w sekcji Inżynierii Mechanicznej.

Ostatnim referatem w sekcji Inżynierii Mechanicznej był referat Piotra Makulca, zatytułowany „Projekt i realizacja układu zasilania robota ROV”.

III miejsce, tym razem w sekcji Inżynierii Akustycznej, uzyskał również referat zaprezentowany przez Tomasza Małachowskiego i Krzysztofa Piekorza – „Sprzętowa i programowa realizacja akwizycji i przetwarzania sygnałów i danych z wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych”.

Koło zostało również wyróżnione jako jedno z najprężniej działających Kół Naukowych Pionu Górniczego. Podziękowania na uroczystej inauguracji Konferencji odebrał opiekun Koła – dr hab. inż. Bartłomiej Borkowski, prof. AGH.

Konferencja była bardzo udana i mamy nadzieję w niedługim czasie powtórzyć te sukcesy i sięgnąć po jeszcze więcej!