III Miejsce 60. KSKNPG

Referat pt. “Koncepcja modelu matematycznego zdalnie sterowanego robota podwodnego (ROV) oraz system sterowania robotem przy użyciuregulatora liniowo-kwadratowego-Gaussa” prezentowany przez Tomasza Małachowskiego i Filipa Dudka