O kole naukowym

Koło Naukowe AGH Marines jest bardzo młodym kołem naukowym wnoszącym nowe oblicze robotyki na Akademię Górniczo-Hutniczą. Powstało 11 września 2018 r. z inicjatywy czwórki studentów z Inżynierii Mechatronicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki tj. Filipa Dudka, Patrycji Lisak, Tomasza Małachowskiego i Mateusza Stemplewskiego. Działalność naukowa obejmuje tematy związane z robotyką podwodną i zdalnie sterowanymi pojazdami podwodnymi typu ROV (Remotely Operated Vehicle).Pojazdy te mają szerokie zastosowanie: w przemyśle morskim – od inspekcji, montażu i obsługi maszyn znajdujących się pod wodą, poprzez zastosowania militarne, aż do eksploracji dna w celu badań geologicznych, biologicznych, środowiskowych, czy archeologicznych. Znaczenie tych urządzeń jest o tyle istotne, że pozwalają dotrzeć człowiekowi w miejsca niedostępne lub niebezpieczne dla niego i przeprowadzać tam skomplikowane działania.
Główną osią działalności koła naukowego jest poszerzanie wiedzy i umiejętności członków w zakresie projektowania mechatronicznych systemów podwodnych, udział w konkursach o tematyce podwodnej (MATE ROV COMPETITION) oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w celu propagacji wiedzy w zakresie technologii – a w szczególności robotyce podwodnej i lądowej oraz środowiska morskiego. Co poniedziałek i piątek na naszym fanpage’u pojawiają się artykuły o tej tematyce.
W pierwszym roku swojej działalności, Koło odniosło swoje pierwsze sukcesy. Podczas 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Piony Górniczego, referat “Zjawiska kawitacji i hałasu kawitacyjnego w odniesieniu do parametrów pędnika ROV” zajął III miejsce w sekcji Inżynierii Akustycznej”, natomiast “Koncepcja ramy robota typu ROV” uzyskał wyróżnienie.
W konkursie Grantów Rektorskich wniosek “Projekt sterowanego cyfrowo zespołu pędników bezzałogowego robota podwodnego” został oceniony jako drugi najlepszy ze wszystkich 110 wniosków złożonych przez Koła Naukowe AGH.
Członkowie Koła wzięli udział również w XXIII Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, na której uzyskali I miejsce w kategorii prac studenckich.
Następnie, na V Konferencji Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych STUKNUT’19, wygłaszany referat dotyczący projektu hamowni napędów podwodnych uzyskał wyróżnienie za najlepszą prezentację.
Na kolejnej, 60. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, członkowie Koła zdobyli II, III i IV miejsce w sekcji Inżynierii Mechanicznej referatami „Projekt śruby napędowej pędnika do zdalnie sterowanego robota podwodnego”, „Koncepcja modelu matematycznego zdalnie sterowanego robota podwodnego (ROV) oraz system sterowania robotem przy użyciu regulatora liniowo-kwadratowego-Gaussa” oraz „Projekt wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych”. W sekcji Inżynierii Akustycznej osiągnięto III miejsce referatem „Sprzętowa i programowa realizacja akwizycji i przetwarzania sygnałów i danych z wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych”.
Plany Koła na 2020 to przede wszystkim realizacja dwóch strategicznych Grantów Rektora 2020, które Koło pozyskało na realizację projektów:
Projekt bezzałogowego, zdalnie sterowanego robota podwodnego „Gupik” na ogólnoświatowe zawody MATE Competition 2020 – realizacja samodzielna
T.S.O. Załogowy Statek Powietrzny – realizacja we współpracy z Kołami Naukowymi AGH Drone Engineering oraz New-Tech.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego na aghmarines@agh.edu.pl lub poprzez nasz fanpage.