24. Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH w Bartkowej 2019

Konferencja podsumowująca Granty Rektora 2019 organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Na tej konferencji prezentowaliśmy oraz rozliczaliśmy merytorycznie oba Granty Rektora 2019, tj. „Projekt sterowanego cyfrowo zespołu napędowego bezzałogowego robota podwodnego” oraz „Projekt wielozadaniowej hamowni napędów pojazdów podwodnych”. Oba projekty zyskały uznanie pracowników Uczelni oraz członków pozostałych Kół Naukowych obecnych na konferencji.