Działalność koła

Koło Naukowe AGH Marines zajmuje się przede wszystkim tematyką projektowania i budowy robotów podwodnych, zarówno zdalnie sterowanych, jak i autonomicznych. Ponadto realizujemy mniejsze projekty mechatroniczne, a także szkolimy i dajemy możliwości samodzielnej nauki nowym członkom w dziedzinach, które ich interesują.Działalność naukowa obejmuje tematy związane z robotyką podwodną, zdalnie sterowanymi (ROV) i autonomicznymi (AUV) pojazdami podwodnymi. Pojazdy te mają szerokie zastosowanie w przemyśle morskim – od inspekcji, montażu i obsługi maszyn znajdujących się pod wodą, poprzez zastosowania militarne, aż do eksploracji dna w celu badań geologicznych, biologicznych, środowiskowych, czy archeologicznych. Znaczenie tych urządzeń jest o tyle istotne, że pozwalają dotrzeć człowiekowi w miejsca dla niego niedostępne lub niebezpieczne i przeprowadzać tam skomplikowane działania.
Główną osią działalności koła naukowego jest poszerzanie wiedzy i umiejętności członków w zakresie projektowania mechatronicznych systemów podwodnych, udział w konkursach o tematyce podwodnej oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w celu propagacji wiedzy w zakresie technologii – a w szczególności robotyce podwodnej i lądowej oraz środowiska morskiego

Chcemy też, aby nasze koło było miejscem, w którym nowi członkowie mogą zdobywać nowe umiejętności z interesujących ich zakresów, takich jak mechanika, elektronika czy programowanie. Członkom naszego koła oferujemy: